Ticari alacak sigortası fiyatları nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Ticari alacak sigortası fiyatları nedir?

Ticari alacak sigortası fiyatları nedir?

Ongun Sigorta

KOBİ’ler olarak yurtiçine açık hesap mal sattığınız müşteri, bayi ve-veya alıcılarınızdan ödemelerinizi vadesinde tahsil etmek için devlet güvencesi ile “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortanızı” yapabilirsiniz. Devlet Destekli Ticari alacak sigortası, aşağıdaki tanımlamalara uyan KOBİ’ler için yapılabilir.

 

Ticari Alacak Sigortası Kimlere Yapılabilir ve kimlere yapılamaz?

Hangi Kobilere Ticari Alacak Sigortası yapılır: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmeler ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayanlara yapılır.  Ayrıca, bu işletmelere ticari alacak sigortası yapabilmesi için “en az iki yıldır faal olması, vergi ve SGK borcunun olmaması” şarttır. Yurtiçine TL olarak vadeli mal satışı yapan KOBİ’ler, satışlarından doğan alacakları için ticari alacak sigortası yapabilirler. 2021 yılı için, Cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan firmalara, ticari alacak sigortası düzenlenebilir. Bu ciroyu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemektedir.

Ticari Alacak Sigortası nerelere yapılamaz: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılamaz.

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Primi Hesaplama?

İşletmenin vadeli satışlarından elde ettiği TL ciro bilgisi ile birlikte satılan malların tahsilatları için belirlenen vadeye (120, 180, 240 ve 360 gün) göre prim hesaplanmaktadır.  Aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının, 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir. Devlet Destekli Ticari alacak sigortası fiyat tarifesine, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ORYM (Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi ) karar verirler.

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

120 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

180 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

240 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

360 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

Azami tazminat tutarı
NET PRİMİN KATI

0-3.000.000

0,50

0,80

1,20

1,40

30

3.000.001-5.000.000

0,45

0,70

1,05

1,23

30

5.000.001-10.000.000

0,42

0,60

0,85

1,05

30

10.000.001-15.000.000

0,40

0,50

0,60

0,88

30

15.000.001-20.000.000

0,35

0,45

0,55

0,79

30

20.000.001-25.000.000

0,32

0,40

0,50

0,70

30

25.000.001-40.000.000

0,29

0,37

0,47

0,65

30

40.000.001-65.000.000

0,26

0,33

0,42

0,58

30

65.000.001-100.000.000

0,24

0,30

0,37

0,53

30

100.000.001-125.000.000

0,22

0,28

0,34

0,49

30

 

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)

0-5.000.000

100.000

5.000.001-15.000.000

200.000

15.000.001-25.000.000

300.000

25.000.001-40.000.000

500.000

40.000.001-75.000.000

600.000

75.000.001-125.000.000

750.000

 

Bu tablo 01.04.2020 tarihi itibariyle geçerlidir.

Örn.: 3.000.000 ciro ve 120 gün vade için: 3.000.000.TL x 0,50 / 100 = 15.000.TL net prim.

Hazine ve Maliye Bakanlığının fiyat tarifesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kaynak: https://alacaksigortasi.com.tr/SSS

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası teklifini nasıl alırım?

Firmanıza, “Ticari Alacak Sigortası teklifini” hazırlamak için;

Sigorta için gerekli olan verilerinizi işletmenizden almak ve ürün hakkında sizlere bilgilendirme yapmak üzere, ORYM uzmanımız eşliğinde ONGUN SİGORTA olarak sizi yerinizde ziyaret ediyoruz.

Dolduracağınız, BAŞVURU FORMU üzerinden, ORYM uzman değerlendirmesi sonucunda tarafınıza nihai teklifimizi sunuyoruz.

 

Ticari Alacak Sigortası poliçe primini nasıl öderim?

-Nakit ödemelerde poliçe primi üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-Vadeli ödemelerde poliçe primi, indirimsiz ve 4 taksit şeklinde ödenebiliyor.

 

“DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI” HAKKINDA GENEL BİLGİLER

NEDİR? TIKLAYINIZ

SIKÇA SORULAN SORULAR? TIKLAYINIZ

KİMLERE YAPILIR? TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK? TIKLAYINIZ

 

#TicariAlacakSigortasıFiyatlarıNedir

#AlacakSigortasıFiyatları

#DevletDestekliAlacakSigortasıFiyatları

 

 TEKLİF AL