Sağlık Sigortaları

ANASAYFA ÜRÜNLER Sağlık Sigortaları

Sağlık Sigortaları

Sağlık Sigortaları

Ülkemizde sağlık sigortaları; sürekli olarak ilgi odağı haline gelerek insanların tercihi olmaya devam etmektedir. Özel Hastanelerin teknoloji ve hizmet kaliteleriyle birlikte yaygın hale gelmesi Özel Sağlık Poliçelerine ilgiyi arttırmıştır.
Özel sağlık sigortaları sigorta şirketleri ile anlaşmalı sadece yatarak tedavili veya yatarak+ayakta tedavili planlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Bu iki grup dışında da Tamamlayıcı Sağlık sigortası da sektörde yerini almıştır.
Özel Sağlık sigortalarında hastalık haricinde isteğe bağlı doğum teminatı da vererek doğum masrafları karşılanabilmektedir. 
Poliçe türlerini kısaca açıklamak gerekir ise;

Sadece yatarak tedavili planlar: 
Acil durumlar dahil olmak üzere hastanın yatışını gerektirten; ameliyat, serum takılması, ameliyat sonrası yoğun bakım hizmeti, yatış gerektiren tüm tetkikler ve görüntülemeler v.b. durumlar sadece yatarak tedavili planlardan karşılanmaktadır.

Yatarak+ayakta tedavili planlar: 
Yatarak tedavi hizmetlerine ek olarak, ayakta tedavi olduğumuz poliklinik hizmetleri ve buna bağlı olarak muayene, tetkik, tanı, görüntüleme masraflarılaboratuar testleri ve poliçede belirtilen masrafların karşılandığı bir sağlık poliçesi planıdır. Yıllık olarak belirli limitler ile ayakta tedavili planlar satın alınır. Bu tip poliçelerde Sigortalı katılım payı minimum %20 den başlayan katılım paylıdan,%100 ödeme yapan sıfır muafiyetli VİP planlara kadar seçenekler satın alınabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası:
Son yıllarda sigorta sektöründe yerini almış poliçelerdir. Bu poliçeler sadece SGK ile anlaşmalı olan B Sınıfı Özel Hastanelerde geçerli sağlık sigortalarıdır. Poliçenin kapsamı yatarak ya da ayakta tedavilerde alınan muayene ücretleri, tetkikler, tanı görüntülemelerde SGK’dan arta kalan kısmını sigortalının yerine ödeyen poliçelerdir. İlaçta fark ücreti ödenmemektedir. İlaç bu teminatın dışındadır. Sadece poliklinik hizmetlerinde değil ,olası bir ameliyatta da sigortalıdan istenilen SGK fark ücretini ödeyen bir sigortadır. Tamamlayıcı Sağlık poliçesinde ayakta tedavi kapsamında, özellikle muayeneler, vaka başına yıllık olarak 8 adet ile sınırlandırılmaktadır. Bu poliçede kişinin SGK ‘lı olma şartı veya SGK’lı aile bireylerinden faydalanma şartı aranmaktadır. İşyeri sahiplerinin tabi oldukları Bağkur üyeleri de bu poliçeden yaptırabilmektedirler.

Hayata Devam Sigortası (Tehlikeli Hastalıklar Sigortası )
Bu sigortayla kendinizi aşağıda sıralanan durum ve tehlikeli hastalıklara karşı güvence altına alırsınız ve böyle bir durum başınıza geldiğinde kenarda dilediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz bir paranız bulunur. Bu sigortanın verdiği tazminatı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Hastalığınızla ilgili tedavi masraflarını karşılayabilir ya da çalışmaya ara vermek zorunda kalmanız halinde kendinizi ve ailenizi daha güvende hissetmek için bu parayı kullanabilirsiniz.Aşağıdaki hastalıklardan birinin teşhisinin konulması ve tedavinin başlamasına karar verilmesi ile birlikte, poliçede tercih edilen tazminat limiti üzerinden sigortalıya tazminatın tamamı ödenecektir.Sigortalı tarafından tedavi amacıyla istenilen hastane tercih edilebilecektir.Tazminat limitleri; 30.000.TL,50.000.TL ve 100.000.TL olarak seçilebilmektedir. 
• Kanser,Böbrek yetmezliği,Organ Nakli (Kalp, Karaciğer, Akciğer, Pankreas),Körlük,MS (Multiple Sklerosis),Parkinson,Alzheimer,Yanık (3. Derece),İşitme Kaybı hastalıklarından birinin nüksetmesi durumunda poliçe devreye girecektir.

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası :
Türkiye’de yaşayan ve ikamet izni almış olan yabancılara sadece yatarak tedavili olarak düzenlenen poliçelerdir. Yabancı T.C. kimlik numarası veya vergi numarası ile poliçe yapılabilmektedir. Bir yıllık olarak düzenlenmektedir. Yabancıların Ülkemizde İkamet izni alınmaya devam ettiği sürece Emniyet Müdürlüğü Yabancılar şubeye, yeni adı ile Göç İdaresi bu poliçeyi istemektedir. Aksi halde ikamet izni verilmemektedir. Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortaları B Sınıfı hastanelerde geçerli olup, oluşan hasarın %60’ını öder, %40’ı ise sigortalıya aittir.

TEKLİF AL