Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Sıkça Sorulan Sorular?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Sıkça Sorulan Sorular?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Sıkça Sorulan Sorular?

Ongun Sigorta

Değerli İşletme sahiplerine Müjde! smiley

KOBİ’ler; küçük veya büyük cirolarla, yurtiçine sattıkları mallardan kaynaklı olarak doğan alacaklarının tahsilatıyla artık uğraşmayacaklar! Neden mi? Arkasında Devlet güvencesi bulunan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” ile rahat edecekler! smiley

Devlet Destekli Ticari alacak sigortası hakkında merak edilen sorulara, aşağıda yanıt bulabilirsiniz. Değerli KOBİ’ler, Yurdumuzun neresinde olursanız olun, detaylı sunum ve başvuru için bizi arayın ve ziyaretinize uzmanımız ile birlikte gelerek poliçenizi hayata geçirelim. smiley

 

Ticari Alacak Sigortası kapsamı nedir?

Bu sigorta ile, firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. Açık Hesap olarak, Çek ve Senet ile Yapılan Vadeli Satışlar teminat altındadır.

 

Ticari alacak sigortasında, vadeli satışlardaki para birimi ve vade?

Türk Lirası cinsinden düzenlenen faturalarda; alıcı ile satıcı arasındaki satış sözleşmesinde kararlaştırılan ve-veya fatura üzerinde belirtilen vade üzerinden yapılan satışlarda, teminat sağlanır.

 

Hangi kurumlara düzenlenen faturalar istisnadır?

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler.

 

Ticari Alacak Sigortası nasıl işler?

Risk Yönetimi: Risk analizi, Kredi Limit Tahsisi ve İzleme

Tahsilat: Sulh, Arabuluculuk, Hukuki İşlem

Tazminat: Ödeme ve Hukuki İşlem

 

-Ticari Alacak Sigortasından kimler yararlanabilir?

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmeler ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler.

 

En son Tarife ve Talimatname Tebliğ Tarihi nedir?

Resmi Gazete’nin 27 Mart 2019 tarihli ve 30727 sayılı, 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı ve yine son olarak da 19 Ağustos 2020 tarihli ve 31218 sayılı nüshalarında, Devlet Destekli Alacak Sigortası tarife ve talimatname tebliğinde değişiklikler yapıldı.

 

ORYM nedir?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile ilgili Türk Reasürans A.Ş. ile birlikte hareket eden “Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi”dir.

 

Hangi satışlar üzerinden sigorta yapılır?

KOBİ’nin “yurtiçi vadeli mal satışları üzerinden” yapılan satışlardan doğan alacakları için sigorta yapılabilir.

 

Hangi limitlere kadar sigorta yapılabilir?

Biten mali yıldaki yurt içi satışları 125.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’lere yapılabilir(2021 yılı için). İhracat satışları hariçtir. Satış cirosu maksimum üst limitleri, kamu otoritesi ve ORYM tarafından belirlenerek uygulanır.

 

Prim nasıl hesaplanır?

Vadeli satışlardan elde edilen sigortalanabilir ciro (TL) ile müşterinin seçmiş olduğu vade aralığına tekabül eden prim oranının çarpılması ile elde edilmektedir. Hesaplanan prim her halükarda 2.000-TL’nin altında olamaz (2021 yılı için).

 

Alıcı başına “Otomatik Tahsis edilecek Azami Kredi Limiti” nedir?

Satıcının vadeli satışlardan elde edeceği, Ciro ve Risk değerlendirmesi sonucundaki skoru, 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, otomatik limit tahsisi ile azami 750.000 TL’ye kadar kredi limiti verilir (2021 yılı için).  Sigortalı firmanın yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar da poliçe dönemi içerisinde mevcut poliçeye zeyilname ile dahil edilebilir.

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçesi, nasıl satın alınır?

Başvuru: Acente aracılığı ve ORYM uzmanı desteği ile başvuru formu doldurulur.

Teklif: Fiyatlama ve Kredi Limit çalışmasının sonucu sigorta şirketine iletilir.

Poliçe: Ekran üzerinden verilecek onay ile poliçe düzenlenecektir.

Basım: Acentenizden poliçe basımını talep edebilirsiniz.

 

Vadeli satışlardaki poliçe vadesi nedir?

Fatura vadesi poliçede belirtilen, Azami Ödeme Süresi’nden (120-180-240-360 gün) daha uzun olamaz.

 

Hasar süreci ve ödemesi nasıl?

Aşağıda belirtilen “Merkez”, “Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi” ORYM’dir.

Süreç aşağıdaki gibi işler;

-Sigortalı, Merkez’e hasar evrakları ile başvuruda bulunur. Acenteniz bu konuda sigortalıya destek olacaktır.

-Merkez, hasar evraklarını kontrol eder. Eksik varsa sigortalıyı bilgilendirir. Kabul edilen hasar dosyalarını hukuk bürosuna iletir.

-Hukuk bürosu, sulh veya hukuk yolları ile tahsilat işlemine başlar. Tazminat ödemesinden sonra da bu işlem devam eder. Süreçle ilgili Merkez’i rutin olarak bilgilendirir.

-Hasar başvuruları, ORYM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.  (alacaksigortasi.com.tr/) Ayrıca acenteniz, hasar konusunda sigortalılara destek verecektir.

-Sigortalı, hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez’e iletmekle yükümlüdür.

-Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.

Hasar dosyası, tahsilatın artık mümkün olmadığına dair hukuk bürosunun görüşü varsa veya tahsilat maliyetleri alacak tutarından fazla tutacaksa, Merkez tarafından kapatılabilir.

Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarife’si geçerli olacaktır

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası faydaları nelerdir?

Aşağıda sıralanan faydaları sağlayan işletmeler ayrıca, nakit akışlarını düzelterek büyüme iştahlarını arttıracaklardır. Böylelikle, KOBİ’lerin güvenli ticaret yapmaları mümkün hale gelecektir. Kobilerin sorunsuz ticaret yaparak, faaliyetlerini sürdürmeleri ile kamu yararı da sağlanmaktadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Faydaları;

-Koruma ve güven,

-Düzelen nakit akışı,

-Sağlıklı Büyüme,

-Güvenli Ticaret,

-Artan Kredibilite,

-Yeni müşterilere mal satışı,

-Risk yönetimi danışmanlığı,

-Tahsilat yönetimindeki konfor,

-Alıcı firmaların doğru seçilmesi,

-Türk Re ve ORYM (Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi) gibi kurumlarla birlikte arkasındaki Devlet Desteği ile ödenen hasarlar,

-Oluşan Kamu Yararı.

 

Sigortalının Kredibilitesi nasıl artmış olur?

Sigortalı olan KOBİ’ler; kredi kullanımlarında, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası poliçesi ile hem bankalar hem de finans kuruluşları nezdinde, bu kurumların poliçeye dain-i mürtehin olarak eklenmesiyle, finansmana erişimde ciddi avantajlı duruma geçmektedir.

!

EN AVANTAJLI

DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASINA

BAŞVURMAK İÇİN

smiley

FORMU TIKLAYINIZ

 

#DevletDestekliTicariAlacakSigortası

#TicariAlacakSigortasıBaşvuru

#EnAvantajlıTicariAlacakSigortası

 TEKLİF AL