Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?

Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?

Ongun Sigorta

Ürün Sorumluluk Sigortası; Üretilen ve-veya satılan ürünlerin kusurundan kaynaklanan durumlardan dolayı oluşan maddi veya bedeni zararlar nedeniyle, firmalara karşı kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından, ileri sürülmekte olan maddi ve bedeni tazminat taleplerinin karşılandığı sigortalardır. Üreticiler veya yurt dışından mal getiren distribütörler, bu sigortayla ürünlerinden kaynaklı sorumluluklarını, güvence altına alabilmektedirler. Genellikle rastlanan ürün kusurlarına bakıldığında; yanlış tasarım, kalite kontrol hataları, üretim hataları, etiket hataları, dağıtım kusurları, ambalajlanması sırasındaki kazaen bozulma, tahrifat, eksik veya yanlış imalat, kullanma talimatı yetersizlikleri ve ürün geliştirme hataları olarak sayılabilir. Ayrıca, ürün geri çağırma teminatı ile ürünleri piyasadan geri toplama masrafları (ayıplı mal olması şartı ile) poliçe kapsamına ilave edilebilir.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası Faydası

Ürün sorumluluk sigortasıyla, üreticinin sorumlu olduğu her durumda, zarara uğrayan tüketici veya üçüncü şahıslara karşı üreticiler; önemli bedellerle tazminat ödemekten kurtulmuş olacaktır. Tüketiciler ve üçüncü kişiler; hatalı üretim sebebiyle maruz kaldıkları zararları, üretici firmanın peşine düşmeden, üreticinin Ürün Sorumluluk Sigortasından kolaylıkla tazmin edebilecektir.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası neden önemli

Günümüz dünyasında tüketici bilincinin artmasıyla birlikte, yurtiçinde ve uluslararası ticarette (ihracat-ithalat) ürün standartları (TSE, CE vb. standart ve sertifikasyonlar…)  ön plana çıkmaktadır. Ürünlerin hatalı üretimlerinden kaynaklı olarak üreticiler zor durumda kalabilmektedir. Dolayısıyla, üçüncü şahısların üründen kaynaklı olarak uğradığı zararlara karşı bu sigorta devreye girmektedir. Örneğin, hatalı olarak üretilen bir otomobilin üretim hatası sebebiyle kaza yaparak kullanıcı ile üçüncü şahıslara verdiği maddi ve bedeni zararlar, ürün sorumluluk sigortasından karşılanır. Şayet üreticiye ait bir poliçe düzenlenmemişse, hukuk yolu ile zararlar tazmin edilmeye çalışılır. Bu da üreticinin ticari itibarı açısından çok can sıkıcı bir durumdur. O nedenle üreticilerin veya istribütörlerin, ürün sorumluluk sigortasına sahip olmaları gerekir.

 

Ürün Sorumluluk Sigortasını nasıl yaptırabilirim?

Bu sigortada üreticinin ürün cinsi, yıllık cirosu dikkate alınarak, olay başı ve yıllık limitlerle güvence bedelleri belirlenerek, sigorta poliçesi düzenlenmektedir.

 

“ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI” BAŞVURU FORMU

>GERİ ÇAĞIRMA HARİÇ, TIKLAYINIZ

>GERİ ÇAĞIRMA DAHİL, TIKLAYINIZ

 

NOT: Sigorta şirketleri, ürün sorumluluk sigortasının teminat, prim ve şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir!

 

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

Sigortacı;

 a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar.

Taraflar (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, taraflarca belirlenen coğrafi sınırlar içinde geçerlidir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır:

a) Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,

b) Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar,

c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen üretim faaliyetini ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,

Genel Şartların tamamı için TIKLAYINIZ

 

#ÜrünSorumlulukSigortası

#ÜrünSorumlulukSigortasıTeklifi

#ÜreticininSorumluluğu

#ÜrünSorumluluğu

#SorumlulukSigortasıTEKLİF AL