Nakliyat Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Nakliyat Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler?

Nakliyat Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler?

Ongun Sigorta

Nakliyat Sigortası Yaptırmak İçin?

 • Sigortalı ve sigorta ettirenin: Ad-Soyad ve Ticari Ünvanı, T.C./ Vergi numarası
 • Taşınacak emtianın cinsi, markası, adedi, ağırlığı,
 • Taşınan malın ambalaj şekli (Koli, sandık, varil vb.),
 • Emtia sigorta bedeli (YTL, Döviz bedeli),
 • Emtianın sevkiyat güzergahı (Emtianın taşınacağı yerin kalkış ve varış noktası, ayrıntılı olarak bildirilmeli.)
 • Nakil vasıtasının adı veya cinsi,
 • Kamyon-Tır ile taşınacaksa; plaka numarası,
 • Gemiyle taşınacaksa; geminin adı, ımo numarası, klası
 • Trenle taşınacaksa; vagon numarası,
 • Uçak ile taşınacaksa; uçuş kodu numarasının bildirilmesi,
 • Taşıyıcının adı-soyadı ve ticaret ünvanı,
 • Sevkiyatın başlayacağı tarihi,
 • Sevk edilen emtia için istenen güvence veya teminat türü,

gibi bilgilere göre nakliyat sigortası düzenlenebilecektir.

 

Emtia Nakliyat Sigortaları Teminat Çeşitleri?

 

Emtia nakliyat sigortası teminatları; tam ziya, dar teminat ve geniş teminat (all risk) olmak üzere üç çeşittir.

Tam ziya teminatı; Nakil vasıtasının fiilen veya mutlak surette tamamen hasarlanması (tam ziyanı) neticesinde taşınan sigortalı malların tamamen hasara uğramasına denir.

Dar Teminat; Malı taşıyan nakil vasıtasının trafik kazası yapması sonucu taşınan emtiada (malda) oluşan zararı karşılamak üzere verilen bir teminattır.

Geniş teminat; Malın taşınması sırasında meydana gelen, poliçe üzerinde ve poliçeye ekli klozlarda belirtilen istisnalar dışında kalan, tüm zarar ve hasarlar teminat kapsamına alınır.

Geniş Teminat Klozları;

Kara, Demir ve Denizyolunda: Enstitü Yük Klozları (A) (Institute Cargo Clauses (A)1.1.82),

Havayolunda: Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Institute Cargo Clauses (Air)1.1.82) şartlarına tabidir.

 

Flotan Poliçe Nedir?

Nakliyat sigortasına konu edilen emtiayı taşıyacak aracın bilgileri ve emtianın yükleneceği tarih kesinlik kazanmadan sigorta teminatının başlatılması gereken hallerde, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir.

Araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra kat'i sigorta poliçesi düzenlenir. Bu poliçeyi daha çok bankalar açtıkları ithalat akreditiflerine uygularlar.

 

Abonman Nakliyat Sigortası Sözleşmesi?

Abonman taşıma sigorta sözleşmesi ile sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınma yeri, taşınacak yükün cinsi, teminat türü ve taşıma limiti bedeli genel olarak belirtilmiş taşımaların tamamını, sigorta güvencesi altına almaktadır. Abonman taşıma sözleşmesi ile sigortacı ile sigortalı yıllık olarak nakliyat sigortası prim ve şartlarında anlaşmışlardır. Abonman sözleşmenin kapsamına girmesi koşulu ile her bir sevkiyat için, bir nakliyat sigorta poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

 

Abonman Sözleşmeler Kaç Çeşittir?

1-Yıllık Nakliyat Abonman Sözleşmesi: Sefer esaslı olarak bildirilen poliçeler düzenlendikçe ödemeleri yapılır.

2- Yıllık Nakliyat Blok Abonman Sözleşmesi: Yıllık taşımalar için nakliyat sigortası primi toplamı tek seferde ödenir.

Yukarıdaki sözleşmelerin tek ortak özelliği; Sigortalı tarafından tüm taşımalar için ödenecek olan sigorta primine konu fiyat çarpanının avantajlı olmasıdır. Böylece sigortalılar çok daha düşük primler ile mallarını sigortalayıp, sevk edebileceklerdir. 

 

CMR Nedir?

CMR; uluslararası karayollarında yapılan yük taşımacılığı sırasında oluşan zarar ve hasarları teminat altına almak üzere yapılan, taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesidir.

 

Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi Güvenceleri?

Bu poliçeyle, para ve kıymetli evrakın bir yerden bir yere nakil vasıtası ile taşınması sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun da dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir.

 

Tekne ve Yat Sigortaları ile Neler Güvende?

 

Tekne Sigortaları; Gemilerin gövde (tekne) kısmı ile birlikte makine ve teçhizatı dahildir. Kötü hava şartları, fırtına, karaya oturma, çarpma ve çarpışma gibi deniz tehlikeleri neticesinde uğranılan zararları teminat altına alır.

Yat Sigortaları; Denizde, karada, tamirde, çekek yerinde iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat sağlar. Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

 

 

Nakliyat Sigortalarında Sorumluluk Poliçeleri?

-Yurt içi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası,

-CMR (Uluslararası taşıyıcının sorumluluğu) sigortası,

-Marina işletmeciliği mali sorumluluk sigortası,

-Tersane işletmeciliği mali sorumluluk sigortası,

-Liman işleticisi sorumluluk sigortası.

 

Nakliyat Sigortası Hakkında Detay?

Nakliyat Sigortaları konusunda başvurabileceğiniz web sitemiz ve blog; www.nakliyatsigortam.com ; ONGUN SİGORTA BLOG

NAKLİYAT SİGORTASI TEKLİF İSTE

 

#NakliyatSigortası

#NakliyatSigortasıFiyatları

#KarayoluNakliyatSigortası

#HavayoluNakliyatSigortası

#DenizyoluNakliyatSigortası

#DemiryoluNakliyatSigortası

#EmtiaNakliyatSigortası

#NakliyatSigortasıFiyatAl



TEKLİF AL