İnşaat Sigortası için gerekli evraklar?

ANASAYFA SİGORTA BLOG İnşaat Sigortası için gerekli evraklar?

İnşaat Sigortası için gerekli evraklar?

Ongun Sigorta

İnşaat All Risk Sigortası için istenen bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir;

A-Sigortalı:

-İşveren veya idarenin ismi, vergi no ve adresi,

-Müteahhit ismi, vergi no ve adresi,

-Taşeron veya taşeron bilgileri,

B-Proje:

-Projenin adı,

-Projenin açıklaması, tanımı veya niteliği,

-İnşaatın başlangıç ve bitiş süresi,

-Bakım Devresi (Bakım-garanti)süresi,

C-İnşaat sahasının adresi:

-İl, ilçe ve tam açık adres

D-Risk:

- Azami kazı derinliği, kat adedi, çevre binalara uzaklığı, arazi eğimi, çevredeki yapıların türü,

-Varsa kazık adedi, boyu, çapı ve tipi,

-İstinat iksa duvarı yüksekliği, boyu, derinliği ve diğer detayları,

-Gerektiğinde zemin etüd çalışması,

-Gerektiğinden vaziyet planı,

E-Sigortalanacak Kıymetler:

-İşin Bedeli & Sözleşme bedeli,

-İşverence sağlanan malzeme-teçhizat bedeli,

-İş makineleri bedeli,

-Müteahhide ait şantiye tesisleri ve inşaat ekipmanı bedeli,

-Şantiye sahasında bulunan işverene ait, mevcut kıymet ve yapılar,

-Proje inşaat toplam bedeli,

F-Sorumluluklar;

-Üçüncü şahıs mali sorumluluk teminat ve limitleri,

-İşveren mali sorumluluk teminat ve limitleri,

-Çalışan işçi sayısı ve yıllık brüt ücretleri toplamı, gibi bilgiler istenir. Zaten yukarıdaki bilgilerin büyük bir bölümü yazılı inşaat sözleşmesinde yer alacağı için sigorta şirketi projeye özel olarak ekstra bir takım bilgiler talep edebilmektedir. Yine sigorta şirketleri baraj, kanalizasyon, su temini, karayolu kavşak üst-alt geçit, köprü, liman, tünel, galeri gibi inşaatlarda yukarıdaki bilgilerin dışında ilave bilgilere ihtiyaç duyulabilir.

İnşaat All Risk Sigortası?

İnşaat sigortasını bir başka deyişle inşaat all risk (inşaat tüm riskler) sigortasını kısaca tanımlamak gerekir ise; hafriyattan itibaren sigortanın başlatıldığı, kesin iş kabulü ile projenin teslimi veya bakım devresi süresinin bitimine kadar olan süreçte, poliçede belirtilen teminatlarla tüm risklere karşı güvence veren sigortalardır. İnşaatlar, temelden iş bitimine kadar olabileceği gibi, kimi zaman da mevcut yapıların tadili ve-veya kısmi inşaat işleri için de inşaat all risk sigortaları yapılabilmektedir.  Genellikle ülkemizde emlak konut ve toki gibi kurumlarla birlikte proje geliştirildiğinde teknik şartnameler oluşturulmakta ve inşaatın tüm mimari fizibilitesi yapılarak, işin tanımı yapılmaktadır. İnşaatın bedeli, süresi gibi tüm konular böylece netleşmektedir. Bu projeler; yol, baraj, köprü, hastane, okul, çevre düzenlemeleri, konut, site, apartman, plaza ve avm gibi yapım işleri olabilmektedir.

İnşaat All Risk Sigortası kapsamı nedir?

Bir inşaat yapım işinde; yüklenici müteahhit firmanın inşaat ve bakım devresi dönemi dahil, inşaatın başlamasından projenin hizmete gireceği tarihe kadar olan dönemde, doğal afet, hırsızlık, deprem, yangın vb. birçok riskleri güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta “İnşaat All Risk” veya  “İnşaat Tüm Riskler” olarak bilinen, geniş kapsamlı bir mühendislik sigortasıdır.

 

 

Mühendislik Sigortaları Nelerdir?

-İnşaat Tüm Riskler Sigortası

-Montaj Tüm Riskler Sigortası

-Elektronik Cihaz Sigortası

-Makine Kırılması Sigortası

 

İnşaat All Risk Sigortası zorunlu mu?

İşi veren kurumlar (Toki, Emlak Konut vb.) inşaat all risk sigortasını; teknik şartnameye istinaden, inşaatın yapımını üstlenen müteahhide zorunlu kılmaktadır.

 

İnşaat Sigortası nerelere yapılır?

Site, apartman, plaza, avm, tadilat işleri, çevre düzenlemeleri, köprüler, barajlar, alt ve üst geçitler, tüneller, yol inşaatları, asfaltlama çalışmaları, limanlar, silo ve tanklar, boru hatları, alt yapı işleri (elektrik, doğalgaz, su vb.), enerji santralleri, tesis inşaatları, okul inşaatı, hastane inşaatı vb.   

 

İnşaat All Risk Sigortası teminatlar?

Başlıca teminatlara bakıldığına; doğal afetler, deprem, yangın, hırsızlık, terör, fırtına, yıldırım, infilak, sel su baskını, yağmur, kar ağırlığı, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, insan kaynaklı zararlar, kara taşıtları-hava taşıtları çarpması, üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar, işveren mali sorumluluk, taşeronlara gelebilecek zararlar gibi sayılabilir. Proje özelinde, İnşaat All Risk sigortasında yer alan teminat, limit ve muafiyetlere dikkat edilmelidir!

 

İnşaat sigortası hakkında DETAY bilgiler?

İNŞAAT ALL RİSK (C.A.R)

İNŞAAT ALL RİSK VE MÜHENDİSLİK SİGORTASI

İNŞAAT ALL RİSK

İNŞAAT ALL RİSK FİYATLARI

 

#İnşaatSigortası

#İnşaatAllRiskSigortası

#İnşaatTümRisklerSigortası

#İnşaatSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL