Elektronik Cihaz Sigortası ile İlgili Sorular

ANASAYFA SİGORTA BLOG Elektronik Cihaz Sigortası ile İlgili Sorular

Elektronik Cihaz Sigortası ile İlgili Sorular

Ongun Sigorta

Elektronik cihaz Sigortası nedir?

Endüstrideki üreticiler, kobiler vb. işletmeler ile sivil yaşam alanlarındaki riziko adreslerinde yer alan ve elektronik cihaz olarak tanımlanan demirbaşlara, işyeri sigortası, yangın sigortası, ortak alan sigortası gibi poliçelerin içerisinde, özellikle ani ve beklenmedik bozulmalara karşı güvence veren sigortalardır.


Elektronik Cihaz Sigortası ne işe yarar?

Elektronik cihaz sigortası genel şartları gereği; elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebep ile aşağıdaki diğer sebeplerden;

a) İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
b) Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
c) Hatalı dizayn ve malzemeden,
d) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
e) Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
f) Kavrulma, kararma, duman ve isden,
g) Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
h) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
ı) İstisna edilmeyen diğer hallerden,

meydana  gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.


Elektronik cihaz sigortasında neler sigortalanabilir?

Örnek vermek gerekir ise; Bilgisayarlar, Bilgi işlem merkezleri, Ofis ekipmanları, Haberleşme sistemleri, Radyo ve TV ekipmanları, Tıp cihazları,  Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları,  Alarm Sistemleri, Test otomasyon ve ölçüm ekipmanları, Kamera sistemleri, CCTV sistemleri, İntercom sistemleri, Serverlar, vb. olarak sayılabilir.


Elektronik cihazların temel özellikleri?

Elektronik cihazlar;

-Genel olarak yarı iletken teknoloji kullanırlar.

-Mekanik işlevleri yoktur.

-Klasik olarak bilgi alışverişi ile ölçüm, kontrol, test yapmak

olarak değerlendirilebilir.


Elektronik cihazlar hangi bedelden nasıl sigortalanır?

Yangın, işyeri, ortak alan ve inşaat gibi sigorta poliçeleri ile birlikte riziko adresinde yer alan elektronik cihazlar, ECS sigortası kapsamına dahil edilirler.

ECS: Elektronik cihaz sigortası

Aşağıdaki bilgilere göre elektronik cihazların tümü poliçeye listelenerek güvence altına alınır.

-Cihazın yenisinin satın alış bedeli (sıfır ikame bedeli)

-Cihazı adı (işlevi)

-Marka / Tipi

-Modeli (Yaşı)

-Seri numarası


Periyodik Bakımın önemi?

Belirli aralıklar ile bakım gerektiren elektronik cihazların bakımsızlıktan kaynaklanan hasarları teminat dışıdır. O nedenle gereken cihazlara bakım sözleşmeleri yapılmalı ve düzenli hizmet alımı ile ilgili belgeler, gerektiğinde ekspere sunulmalıdır.


Hasarda Kesinti, Muafiyet Örneği?

Elektronik Cihaz Sigortası Muafiyetleri:

Beher elektronik cihazlara bedel bazında uygulanacak muafiyetler aşağıdaki gibidir.

0 - 50.000 TL arasındaki cihaz/makine için 150 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın % 10'u,

50.001-150.000 TL arasındaki cihaz/makine için 250 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın %10'u

150.001-500.000 TL arasındaki cihaz/makine için 500 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın %10'u

500.001 TL üzerindeki cihaz/makine için 1.000 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın % 10'u

Yukarıdaki muafiyetler, kademeli olarak elektronik cihaz  bedeline göre uygulanan bir örnektir. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketi, tüm elektronik cihaz ve makineler için tek bir muafiyet de belirleyebilmektedir.


Liste Şartı nedir?

Poliçede, elektronik cihazların tam ve eksiksiz olarak listelenmesi gerekir. Listede olmayan cihazın hasara uğraması halinde, hasar teminat dışı kalacaktır.


#ElektronikCihazSigortası

#ElektronikCihazSigortasıFiyatları

#MühendislikSigortalarıTEKLİF AL